Öppet brev till Fredrik Malm, Liberalerna

Sveriges migrationspolitik

2020-04-08

Hej Fredrik,

Just nu arbetar ni i den parlamentariska kommittén intensivt med att ta fram Sveriges framtida migrationspolitik. Det är förstås ett mycket svårt uppdrag. Och ett mycket viktigt sådant. Det handlar om de allra mest utsatta medmänniskornas framtid

Jag skriver till dig för att jag är oroad över att kommittén ska föreslå en allt för hård och restriktiv migrationslagstiftning som skulle drabba barn särskilt hårt. Debattklimatet har hårdnat mycket på senare år och många förslag som cirkulerar i debatten är väldigt oroväckande.

Vi lever i en orolig tid med många barn på flykt. En relativt liten andel tar sig till Sverige. Vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att skydda de barn som flytt till Sverige. Annars riskerar ännu fler barn att fara illa och få sina rättigheter kränkta.

Därför är det några aspekter som jag särskilt vill framföra till dig som ledamot i kommittén.

För de barn som finns i Sverige kan en osäker situation med tillfälliga tillstånd och begränsade rättigheter leda till utbredd psykisk ohälsa och en förlorad generation ovärdig ett av världens rikaste länder. Barnen är vår framtid. De har rätt till en bra start i livet och att få sina rättigheter respekterade oavsett migrationsrättslig status. Barn måste få permanenta lösningar för långsiktig trygghet och skydd.

Om rätten till familjeåterförening inskränks, till exempel genom att vissa grupper helt utesluts från möjligheten att återförenas eller genom orimliga försörjningskrav, kommer många barn att tvingas leva utan sina föräldrar. I värsta fall i många år. Det är inhumant och strider mot de mest grundläggande mänskliga behoven och rättigheterna såsom rätten att få leva med sin familj. Om Sverige stramar åt rätten till familjeåterförening riskerar vi också att bryta både mot den nya barnrättslagen, Europarätten och internationella konventioner.

Jag vill att du på de sätt du kan verkar för att:

• Sverige får en migrationslagstiftning som tydligt står upp för asylrätten och skyddar barn som flytt hit.

• Sverige tar bort den begränsning som infördes med den tillfälliga lagen 2016 och återgår till att barn ska kunna få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

• Rätten till familjeåterförening säkerställs, både för flyktingar och för alternativt skyddsbehövande. Sverige ska inte tillämpa försörjningskrav som i praktiken omöjliggör familjeåterförening.

Jag hoppas att du tar till dig dessa synpunkter och framför dem till kommittén. Det vi väljer nu formar framtiden för många människor. Jag vill kunna se mina barn i ögonen i framtiden och säga att vi kämpade för det som var rätt. Jag hoppas att du också tänker så. 
Önskar dig all lycka till med det viktiga arbetet!

Vänliga hälsningar

Marie Rudmalm
Uppsala

Utvisa inte svårt sjuka barn. Utvisa inte barn som rotat sig i Sverige. Försvara rätten till familjeåterförening.

Kampanjen sker i samarbete med Rädda Barnen
Detta är brev 8 av 59 i denna kampanj