Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson, Socialdemokraterna

sverige som klimatföregångare vs. Preemraff. i lysekil !?

2020-07-02

hej!

väder-oscillisationen(=klimatet var 14e år)har visat sig bli mer drastisk för vart 14e år! - då nord-&syd-kalotterna resp -halvkloten påverkar varandra i en olycklig rundgång,som inte tycks sluta längre!pga oorganisk förgiftningar

där nu,även organiska förgiftningar likt,corona-influensorna oftare sprids direkt zoonosiskt pga att människan,inte enbart "lyckats" påverka ekologiska systemet,utan även klimatsystematiken.

sverige som ett föregångsland med demokratiska-modeller för Vanliga folkets(inflytande,deltagande&olika dialoger) - borde redan ha kunnat bevisas,uif S:s uppgörelser ang migrations-&klimat-politiken gjorts uteslutande tillsammans med samtliga RödGrönaPartierna! - Därför att utan ett enande,i detta,så kan vi aldrig bli föregångslandet-"allround" -Dvs kunna göra genuin reklam för hur en demokrati egentligen ska fungera,för att få igång det mest bästa&exemplariska klimatförändrings-arbetet - Där det Vanliga folket stöder de yngre generationernas framtid mha både hjärtat&hjärnan!

 

mvh

 

mikael frängqvist
tobo

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1138 av 1619 i denna kampanj