Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister, Miljöpartiet

Sverige måste ta sitt ansvar

2015-12-08

Attn: Per Bolund


Hej Per,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Att inför tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande barn kan inte anses stå i överensstämmelse med FN:s Barnkonvention.

Samuel Grönvik
Göteborg

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 402 av 482 i denna kampanj