Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Sverige måste ta sitt ansvar - avslå utbyggnaden av Preemraff

2020-06-03

Hej Ibrahim.

Mitt namn är Alice, och jag är en av de många Svenska ungdomar som oroar sig över klimatförändringarna, och aktoriteternas oförmåga att ta modiga beslut i förhållande till den fakta som finns tillgänglig. För varje klimatförhandling som skrivs under utan att stora förändringar sker, tappar ni i Regeringen allt mer förtroende i frågan. Jag skriver till dig idag för att du tillsammans med Regeringens övriga ministrar har ett gyllene tillfälle att visa ni tar ert ansvar gentemot såväl befolkningen som det internationella samfundet. 

 

Just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Jag tycker det är en ansvarsfull symbol att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil, men för att visa fullt ansvar bör även ert beslut vara förenbart med de mål och lagar vi har i Sverige. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Då mycket ansvar länge har lagts på individen att ställa om, anser jag att det nu är dags att även företag och regeringen gör likaså. Regeringens beslut måste utgå från den svenska klimatlagstiftningen, klimatmålen och vår bindelse till Parisavtalet. 

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom om utbyggnad av Preem så förbinder sig Sverige ytterligare till ett beroende av en industri som är ohållbar, och på sätt ökar det även sårbarheten av vårt samhälle. För att kunna skapa en trygg framtid för alla Svenska medborgare måste vi avveckla - inte bygga ut - fossilindustrin, och ersätta de jobben med en satsning på förnybara energikällor samt hållbarare yrken. Även fast denna utbyggnad skulle skapa många nya jobb nu, kan det leda till ett än större lidande den dagen olje industrin måste avvecklas helt i området. Lyserkil är redan till stor del beroende av Preem som arbetsgivare, och skulle vid en nedläggning innebära ekonomisk kris för många i området. Detta är inte en fråga om, utan när, eftersom Sverige har som målsättning att bli fossilfritt. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Alice Gimbro Frisk
Mölnlycke

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 149 av 1619 i denna kampanj