Öppet brev till Lawen Redar (S)

Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så!

2016-06-19

Hej, Lawen,

Sverige har ett grundmurat gott internationellt rykte när det gäller flyktingar och mänskliga rättigheter. Det lagförslag som regeringen presenterat, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, och som du ska rösta om den 21 juni står i stark kontrast till hur Sverige som land brukar agera.

Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Du har makten att fatta ett klokt beslut som går i linje med värderingar i en demokratisk rättsstat; att värna de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. Att inte lägga sten på börda på människor som lider av trauma och människor som har tvingats bli separerade från sin familj. 

För en person som lider av trauma på grund av övergrepp och krigsupplevelser går det ibland inte ens att genomföra den behandling som behövs på grund av att oron överskuggar allt annat. Det gäller både oron vid tillfälliga uppehållstillstånd och när möjligheten till familjeåterförening inte finns.

De som drabbas av konsekvenserna av lagen kommer inte att mäkta med att fokusera på integration och de som lider av trauma kommer inte att få nödvändig behandling. Migrationsverket kommer att tvingas lägga ned enorma resurser på omprövningar. Ett stort antal barn i vårt land kommer inte att fungera i skolan.

De människor som som söker asyl i Sverige och beviljas skydd kommer i hög utsträckning från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Sannolikheten att dessa länder inom något eller några år inte länge skulle befinna sig i väpnad konflikt eller ha en repressiv regim är minimal, liksom att något att dessa länder inom några år skulle vara en rättsstat.

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället. Därför vädjar jag nu till dig att rösta nej!

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå.

Jag har arbetat i fem år som föredragande på migrationsdomstol och jag instämmer helt i övriga insatta yrkesgruppers kritik. Det är för mig sjävklart att lagändringarna inte kommer att få den avsedda effekten, dvs. att färre söker sig till Sverige och att andra EU-länder tar större ansvar för flyktingmottagandet. Människor behöver fortfarande fly och kommer alltså fortsätta söka sig till bl.a. Sverige, med den skillnaden att deras tillvaro här blir kraftigt försämrad vilket drabbar oss alla. Vidare har många andra EU-länder satt in motsvarande gränskontroller och övriga restriktioner som Sverige, så dessa kommer inte ta över vårt ansvar. Den signal Sverige sänder genom att införa dessa begränsningar är endast ett grönt ljus för andra stater att göra likadant. Inte på något sätt en signal till dem att ta större ansvar. Regeringen vet att det är såhär politiska spel fungerar. Lagändringarna kommer alltså inte uppnå sina syften utan bara få en rad negativa bieffekter.

För alla dessa redan utsatta individers framtids skull och Sveriges framtids skull vädjar jag till dig att rösta nej till de föreslagna lagändringarna.

Ida Lundborg
Stockholm

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 251 av 455 i denna kampanj