Öppet brev till Jenny Bengtsson (V)

Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så!

2016-06-07

Hej Jenny,

Härom veckan var jag i Tanzania, i väldigt fattiga remote områden i Karagwe-regionen i närheten av gränserna mot Uganda och Rwanda. Vid två av varandra oberoende tillfällen fick jag samma fråga av olika människor: "So, how are things doing in Sweden? Heard you are closing your borders." Sällan har jag skämts så mycket som då.

Sverige har ett grundmurat gott internationellt rykte när det gäller flyktingar och mänskliga rättigheter. Det lagförslag som regeringen presenterat, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, och som du ska rösta om den 21 juni står i stark kontrast till hur Sverige som land brukar agera.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd, som enligt förslaget om en tre år lång tillfällig lag ska gälla för alla som söker asyl i Sverige, leder till att människor på flykt och som redan drabbats av stora prövningar tvingas fortsätta leva i daglig oro över sin framtid. Detsamma gäller för familjeåterförening.

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället. Därför vädjar jag nu till dig att rösta nej!

Jag hoppas och tror att du och jag håller med varandra i detta. Jag vill med detta mail visa mitt totala förtroende för att du kommer rösta nej.

Kamratliga hälsningar
Lotta Ljungqvist
Stockholm

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 73 av 455 i denna kampanj