Öppet brev till Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Sverige - fossilfritt välfärdsland?!

2020-06-21

Hej Tomas,

Så bra och ansvarsfullt att ni i regeringen får sista ordet om Preemraffs utbyggnad i Lysekil. Regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen och det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Vissa partier som står bakom klimatmålen har aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff, vilket förvånar och bekymrar mig. Lika glädjande är att SSU och Grön ungdom agerar för att stoppa utbyggnaden. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har höga ambitioner för Sverige som fossilfritt välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Yvonne Haraldsson
Rynge, Ystad

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 824 av 1619 i denna kampanj