Öppet brev till Hanif Bali (M)

Svenskars upplevda och verkliga hot

2018-08-14

Hej Hanif,

Rubruiken i mailet antyder att de som framkommer om de hotbilden som mest oroar och skränmer oss. SOM-undersökningens (Göteborgs universitet) tydligaste trend under de senaste par årens undersökningar är att klimatförändringar och ett miljörelaterade probelm (såsom antibiotikaresistens och extremväder som vi upplevt i sommar t ex) är ett minst lika starkt hot och oro i svenskarnas medvetande (liksom ett reeellt sådant, tänk exempelvis årets sommar mm) som exempelvis en för stor/oreglerad invandring OCH ökat främlingsfientlighet. 

Många med mig är djupt oroliga över klimatförändringarna. Här och nu också i Sverige. Och dessa kommer enligt FN och andra leda till mellan 250-1 miljard klimatlfyktingar till år 2100. För att späda på den andra oron (främlingsfientlighet, ökad invandring osv).

I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Jag vill veta vad det parti jag väljer att rösta på tänker göra för att genomföra det löftet.

I somras beslutade riksdagen att varje ny regering ska presentera en klimatplan för mandatperioden.  Inför valet vill jag veta hur ditt partis klimatplan ser ut. Jag vill vara säker på att den klimatpolitik som jag röstar på lever upp till Parisavtalet.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. Jag ser inte att ni gör det i nukläget. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna. Och om jag få publicera ditt sva offentligt på mina och min arbetsgivares sociala media-kanaler.

Mårten Thorslund
Åkersberga

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 174 av 764 i denna kampanj