Öppet brev till Åsa Coenraads, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna

Svensk mat idag och i morgon

2016-05-09

Hej Åsa,

Jag väljer svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner köper svenskt av precis samma anledning.

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag räknar med att regeringens livsmedelsstrategi lever upp till miljömålet Ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper.

Kom igen, jag litar på att du arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk!

Josefine
Bromma

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 19 av 122 i denna kampanj