Öppet brev till Lorentz Tovatt (MP)

Stötta mp i Sollentuna

2017-12-08

Hej Lorentz.
Genom Naturskyddsföreningen har jag fått reda på att den svenska klimatpolitiken inte räcker för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill se tuffare klimatpolitiska förslag inför valet 2018. 

Sveriges klimatpåverkan är mycket större än vad som syns i statistiken. De konsumtionsbaserade utsläppen, från vår import och våra utrikesresor, räknas inte. Jag vill att du och ditt parti arbetar för ett kompletterande klimatmål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

Sverige bidrar till utbyggnad av fossil energi genom stöd till Världsbanken och genom exportkrediter. Det strider förstås mot våra klimatmål, så jag undrar hur du och ditt parti jobbar för att ta bort det svenska stödet till fossila investeringar, och istället bidra till att minska världens energifattigdom med förnybar energi?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Jag upplever att mp i Sollentuna saknar miljöfokus och har blivit ”politiker” istäälet för att stå på barrikaderna.

 

en park i centrala Sollentuna ska förlora 180 trä för en tvåårig evakuering av en skola och mp tycker inte att det är en permanent skada!

 

jag har tre barn som ska leva i en värld där varje träd spelar roll, där varje ekosystem är bört att kämpa för. 

Djuren i parken och alla ekosystemtjänster väger så lätt att de inte ens är kartlagda.

jag byter partitillhörighet på det lokala planet men ber er stötta mp i Sollentuna. De globala problemen löses lokalt!

Mica Wänseth
Sollentuna

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 96 av 764 i denna kampanj