Öppet brev till Margot Wallström, Utrikesminister Socialdemokraterna

Stoppa vapenexporten till tveksamma länder

2015-02-06

Hej Margot,

Jag röstade inte på dig. Jag röstade på Fi. Däremot har du vuxit på mig i intervjuer och artiklar där du lyfter behovet av en feministisk utrikespolitik. Jag känner dock stor oro inför att regeringen inte kan ge ett tydligt besked eller ens en besk kommentar om att det inte klär Sverige att ha vapenexport till ett land som Saudiarabien. I mina ögon så är det rent hyckleri att Sverige exportar vapen över huvud taget. Mrd hjälp av svenska fred så följer här en rad argument som jag hoppas att du tar till dig som verktyg för att verka mot att vapenavtalet förlängs.

Mvh, Mikael Waldenmark

 

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete avslutas.

En majoritet av Sveriges befolkning är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och mottagare som kränker mänskliga rättigheter, visar opinionsundersökningar. Att förlänga samarbetsavtalet innebär att vapenexport till diktaturen Saudiarabien kommer att fortsätta. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till landet, eller ett militärt samarbete.

Tyskland har valt att frysa sin vapenexport till Saudiarabien, med hänvisning till ökad instabilitet i regionen och de kränkningar mot mänskliga rättigheter som frekvent förekommer i landet. Gör Sverige en annan bedömning, och i så fall varför?

Enligt demokratiindexet Polity 4 klassas Saudiarabien genomgående som en autokrati, med det lägsta möjliga värdet, -10. Freedom House klassar landet som Not Free. När Sverige ingår militära samarbetsavtal med diktaturer som kränker mänskliga rättigheter ger det regimen legitimitet, samt underlättar för denna att hålla fast vid sitt odemokratiska styre.

I Saudiarabien sker systematisk diskriminering av kvinnor, som varken får inneha pass, arbeta, utbilda sig, gifta sig eller resa, utan en manlig förmyndares tillstånd. Saudiavtalet är oförenligt med en feministisk utrikespolitik.

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas?

Mikael Waldenmark

Enköping

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 6 av 141 i denna kampanj