Öppet brev till Jessika Roswall, M

Stoppa vapenexporten till de krigförande parterna i Jemen!

2019-11-20

Bästa Jessika,

I Jemen pågår som du vet en av världens värsta humanitära katastrofer. Enligt Rädda Barnen kan så många som 85 000 barn mellan 0 och 5 år ha dött som en konsekvens av kriget. Det enda som kan stoppa lidandet är att konflikten får en fredlig lösning och att våldet upphör. Alla länder behöver göra sitt yttersta för att förhindra ytterligare lidande och Sverige kan göra mer.

Ett stort problem är att många länder stödjer de krigförande parterna med vapen och annan militär materiel. Även om Sverige idag inte godkänner nya vapenavtal till Saudiarabien fortsätter exporten av så kallade följdleveranser. En stor leverans av radar- och stridsledningssystem väntar också till Förenade arabemiraten. Sedan koalitionens bombningar startade har Sverige godkänt vapenexport till Saudiarabien och fem av åtta koalitionsparter, enligt Svenska Freds sammanställning.

Jemen är en av de största mottagarna av svenskt katastrofbistånd men genom att fortsätta vapenexporten bidrar vi samtidigt till att lidandet fortsätter. Det är både inhumant och kontraproduktivt.

Enligt Human Rights Watch är den saudiledda koalitionens bombningar av civila ett krigsbrott. Den krigsmateriel som Sverige exporterar till de krigförande parterna kan både användas i kriget och ger legitimitet till parternas agerande. Sverige behöver ta tydlig ställning och visa att vi inte står neutrala inför brott mot internationell rätt.

Det rimmar mycket illa med Sveriges utrikespolitiska ambitioner om att verka för en fredlig lösning av konflikten i Jemen att samtidigt fortsätta exporten av vapen. samt att inte ta politisk ställning mot vapenhandeln.

Enligt den franska grävorganisationen Disclose, som publicerat läckta dokument från den franska underrättelsetjänsten, ingår Saabs radar- och stridsledningssystem Erieye och patrullbåtar från Swedship Marine i den saudiska krigföringen i Jemen. Vapen och militär materiel exporteras för att användas, också de svenska.

Jag vill att du på de sätt du kan verkar för

1. Ett omedelbart stopp för all krigsmaterielexport från Sverige till den saudiledda koalitionen, inklusive följdleveranser. Detta kan ske helt utan några lag- eller regeländringar, till exempel genom att regeringen begär att ISP lämnar över alla ärenden som handlar om export till dessa länder för regeringsbeslut.

2. Att tillståndet för Saabs leverans av radarsystemet Globaleye till Förenade arabemiraten dras tillbaka så att den saudiledda koalitionens militära förmåga inte ökar ytterligare.

3. Att regeringen aktivt, inom EU och FN, driver att även andra vapenexporterande länder gör denna markering och stoppar sin export. Inom EU-rådet har Sverige möjlighet att driva att EU inför ett vapenembargo mot de krigförande parterna.

Med vänliga hälsningar,

Algimantas Vilkenas
San Isidro

Stoppa vapenexporten till kriget i Jemen

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 123 av 184 i denna kampanj