Öppet brev till Fredrik Malm, L

Stoppa vapenexporten till de krigförande parterna i Jemen!

2019-05-30

Bästa Fredrik,

Som du vet pågår krig i Jemen, med svåra lidanden för befolkningen. Sverige exporterar vapen soma nvänds i detta krig. Eftersom jag tycker detta ska lösas på fredlig väg och vapen snarare spär på konflikten och är kontraproduktivt, stödjer jag Svenska Freds kampanj "Stoppa vapenexporten till kriget i Jemen". 

Jag vill att du på de sätt du kan verkar för de förslag de har:

1. Ett omedelbart stopp för all krigsmaterielexport från Sverige till den saudiledda koalitionen, inklusive följdleveranser. Detta kan ske helt utan några lag- eller regeländringar, till exempel genom att regeringen begär att ISP lämnar över alla ärenden som handlar om export till dessa länder för regeringsbeslut.

2. Att tillståndet för Saabs leverans av radarsystemet Globaleye till Förenade arabemiraten dras tillbaka så att den saudiledda koalitionens militära förmåga inte ökar ytterligare.

3. Att regeringen aktivt, inom EU och FN, driver att även andra vapenexporterande länder gör denna markering och stoppar sin export. Inom EU-rådet har Sverige möjlighet att driva att EU inför ett vapenembargo mot de krigförande parterna.

Med vänliga hälsningar,

Ida Nordin
Månkarbo

Stoppa vapenexporten till kriget i Jemen

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 94 av 151 i denna kampanj