Öppet brev till Karin Enström, M

Stoppa vapenexporten till de krigförande parterna i Jemen!

2019-01-09

Bästa Karin,

I Jemen pågår en av världens värsta humanitära katastrofer. Enligt Rädda Barnen kan så många som 85 000 barn mellan 0 och 5 år ha dött som en konsekvens av det krig som pågår. Det enda som kan stoppa lidandet är att konflikten får en fredlig lösning och att våldet upphör. Alla länder behöver göra sitt yttersta för att förhindra ytterligare lidande och Sverige kan göra mer.

Ett stort problem är att många länder stödjer de krigförande parterna med vapen och annan militär materiel. Även om Sverige idag inte godkänner nya vapenavtal till Saudiarabien fortsätter exporten av så kallade följdleveranser. En stor leverans av radar- och stridsledningssystem väntar också till Förenade arabemiraten. Sedan koalitionens bombningar startade har Sverige godkänt vapenexport till Saudiarabien och fem av åtta koalitionsparter, enligt Svenska Freds sammanställning. Sveriges regering har heller inte tagit politisk ställning mot vapenexport till de krigförande parterna, i motsats till flera andra exportländer.

Det rimmar mycket illa med Sveriges utrikespolitiska ambitioner om att verka för en fredlig lösning av konflikten i Jemen att samtidigt fortsätta exporten av vapen samt att inte ta politisk ställning mot vapenhandeln.

Jag vill att du på de sätt du kan verkar för

1. Ett omedelbart stopp för all krigsmaterielexport från Sverige till den saudiledda koalitionen, inklusive följdleveranser. Detta kan ske, helt utan några lag- eller regeländringar,  genom att regeringen begär att ISP lämnar över alla ärenden som handlar om export till dessa länder för regeringsbeslut.

2. Att den svenska regeringen följer länder som Danmark, Finland, Norge och Tyskland och tar tydlig politisk ställning mot vapenexport till de krigförande parterna.

3. Att regeringen aktivt, inom EU och FN, driver att även andra vapenexporterande länder gör denna markering och stoppar sin export. Inom EU-rådet har Sverige möjlighet att driva att EU inför ett vapenembargo mot de krigförande parterna.

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Övergaard
Norrtälje

Stoppa vapenexporten till kriget i Jemen

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 12 av 103 i denna kampanj