Öppet brev till Jakop Dalunde

Stoppa vapenexport till Saudiarabien

2015-02-09

Hej Jakop,

Miljöpartiet kan bara inte acceptera vapenexport till diktaturen Saudiarabien. Någon gång måste man sätta ner foten om man inte vill förlora sin själ.

Jag vill att du genast agerar för att helt säga upp Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabien.

Sverige exporterar vapen för många miljarder varje år, men vapenexporten står bara för drygt en procent av Sveriges totala varuexport och vapenexporten till Saudiarabien är bara en del. Det skulle inte vara avgörande om Sverige valde att avsluta samarbetsavtalet och i längden vapenexporten till denna kontroversiella mottagare. 

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas?

Åsne Liedén

Tyresö

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 29 av 141 i denna kampanj