Öppet brev till Per-Arne Håkansson (S)

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

2018-10-30

Jag är en av de åtminstone 100 000 svenskar som engagerat sig för de ensamkommande ungdomarna. Som lärare först och efter en tid även som familjehemsförälder. Det blev absolut nödvändigt att öppna vårt hem när man i skolan såg de enorma behoven bland de unga. Till en början var uppdraget sponsrat av kommunen men när vår nye son fyllde arton stod vi plötsligt väldigt ensamma med en pojke som blivit allt oroligare under den utdragna väntan på uppehållstillstånd. Själv mår jag också allt sämre och klarar inte längre att stå i katedern och prata om rättvisa, värdegrund och lagar i Sverige. Har därför tagit ut pension några år tidigt. Kan återvända till yrket om förhållandena ändras. 

Jag vill att alla som kommit som ensamkommande barn får stanna i Sverige! Det är fel att bli utvisad till ett land man aldrig varit i för att man kom en dag för sent eller väntat en dag för lite. Det är minst 4000 som inte omfattas av nya gymnasielagen. De ska också få stanna!

Jag vill att asylutredningarna ska vara rättssäkra. Inte som nu när man skriver upp åldern bara på grund av en felaktig medicinsk åldersbedömning, utan att ens försöka göra en sammanvägd bedömning. De som blir åldersnerskrivna i domstolen riskerar att inte omfattas av någon av gymnasielagarna. Även många andra fel har begåtts i utredningarna.

Jag vill ha bort den tillfälliga lagen! Sluta utvisa föräldralösa 6-åringar, apatiska barn, 106-åringar och dödligt sjuka! Jag vill ha tillbaka ömmande skäl, övrigt skyddsbehövande och familjeåterföreningar. Röda korset har visat i sin rapport att det är andra åtgärder än tillfälliga lagen som minskat antalet asylsökande. I stället har den bidragit till oordning och oreda i asylpolitiken.   

Nu är Afghanistan farligt för alla och överallt. Migrationsverket har fel när de säger att säkerhetsläget inte förändrats under de senaste fyra åren. Irene Horejs, DG ECHO (EU:s motsvarighet till Sida) berättade i Bryssel: ”Platser som tidigare var säkra är nu farliga, och vi fick inte resa till alla platser. Människor är oförberedda, de flyr ut genom fönstren. Detta är något nytt. Hälsovårdssystemen fungerar inte längre.” Detta är samma bild som UNHCR, UNAMA och forskarna på konferensen How safe is Afghanistan? ger. Nu, när general Abdul Raziq mördats, blir det ännu farligare.

Utvisade barn och ungdomar får det svårt i Afghanistan. Rädda barnen har just släppt en rapport som visar hur utsatta de är. Tonåringar utan nätverk och yrkeskunskap kan inte etablera sig. Om de inte flyr igen hamnar de på gatan eller blir rekryterade till militanta grupper.

Agneta Isacsson
Linköping

Nu är det nog - stoppa utvisningarna!

Detta är brev 17 av 19 i denna kampanj