Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister, Miljöpartiet

Stoppa utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil

2020-09-09

Hej Isabella.

Vi lärde oss om "Critical Junctions" i skolan och är övertygad om att Sverige i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet är vid ett såndant vägskäl. Du har satt Sverige på en riktning som man kan vara stolt över inom miljöpolitiken. Fortsätt med det. Fall inte på målsnöret. 

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Jag gör inte allt jag kan men jag gör allt jag orkar just nu. Detta är mitt lilla bidrag till att försöka styra Sverige i rätt riktning. Nu är det din tur, se till så att raffinaderiet inte byggs ut. Tack.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

David Arvidsson
Kållered

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1472 av 1619 i denna kampanj