Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Stoppa utbyggnaden av raffinaderier

2019-08-18

Hej Isabella,

jag vet att du vet att Mark- och miljööverdomstolen nu prövar om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Om Preem får bygga ut raffinaderiet kommer deras utsläpp fördubblas. Preem blir därmed den största enskilda utsläpparen av växthusgaser i Sverige.

Preems tillstånd har meddelats enligt miljöbalken. I miljöbalken finns en möjlighet för regeringen att pröva verksamheter och projekt vars miljöpåverkan är av betydande omfattning. Det står klart att raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen.

Jag vill därför att regeringen utnyttjar sin möjlighet att pröva om Preemraff ska tillåtas och då sätter stopp för ökade utsläpp. Genom det här brevet lämnar jag därför in en underrättelse till regeringen enligt miljöbalkens 17:e kapitel. Jag vill att du som politiker gör vad du kan för att förhindra utbyggnationen.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 32 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för nästan en tiondel av Sveriges koldioxidutsläpp.

Jag har i flera år gjort val i mitt vardagsliv för att att göra min och makens miljöpåverkan så liten som möjligt. Jag blev riktigt bedrövad när jag gjorde ett test för att se hur mycket koldioxidutsläpp som vi står för och insåg att vi ALDRIG kan komma ner till en acceptabel nivå eftersom vi som samhällsmedborgare redan gör av med mer än vad jorden egentligen tål. Det finns ingen annan väg än att företag och regeringen OCKSÅ tar sitt ansvar och gör vad ni kan för att ställa om.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Lillemor Engholm Guy
Väderstad

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 131 av 1619 i denna kampanj