Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Stoppa utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil.

2020-06-07

Hej!

Att vi inte kan stoppa den ökade växthuseffekten på över 40 års vetskap är otroligt. Coronapandemin agerar vi på med en gång, med stora ekonomiska förluster. Klimatförändringarna kommer skörda många fler offer, utrota många djur och göra förutsättningarna för allt liv på jorden otroligt mycket svårare. Kan vi inte agera mycket kraftfullare på att stoppa växthusgaserna? Fosilindustrin har verkligen lyckats avleda genomgripande åtgärder för att hindra utsläppen.

just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Det är oljebolagen som kommer tjäna allra mest på detta. Detta är dessutom kortsiktigt. Våra kommande generationer kommer lida allra mest. Glöm inte allt levande på denna jord som vi egentligen borde samexistera med och visa respekt för. 

Att på bred front offra en lite lägre levnadsstandard för en ljusare framtid, skulle jag vara för. Men detta är kanske lite av en utopi. 

Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, stoppar utbyggnaden. 

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Jonas Eilertsen
Umeå

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 425 av 1619 i denna kampanj