Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Stoppa utbyggnaden av Preemraffv

2020-06-05

Hej Ibrahim, just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, annars kommer vi i Sverige inte att kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål. Detta är något regeringen konkret kan göra för klimatet - här och nu. Att tillåta felsatsningar har negativ påverkan under decennier framöver. Vi har inte råd med det.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Jag litar på att du som representant för regeringen kommer att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Eva Sarcevic
Örebro

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 384 av 1619 i denna kampanj