Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

STOPPA utbyggnaden av Preemraff i Uddevalla innan det är för sent! Alltså NU!

2020-06-17

Hej Isabella!

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Det kan inte vara viktigare att gå i EU:s ledband än att hålla gränserna i Paris-avtalet! Eller hur! För mig är det viktigare att se till kommande generationer än att se till arbetstillfällen just nu. Det finns väl andra arbetstillfällen i Lysekil! Där det alltid ropas efter arbetskraft som omsorg, skola och vård. Eller hur!

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Eva Parell
Värmdö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 779 av 1619 i denna kampanj