Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil

2020-06-30

För världens bästa....

stå upp för ”STOPPA UTBYGGNADEN AV PREEMRAFF I LYSEKIL”

Ställ dig upp framför barnen och ungdomarna och tala om hur ni i regeringen tar hänsyn till kommande generationer,

beskriv, informera och visa ”alla” argument som kommer att ligga till grund för det ställningstagande ni tar i det avgörande beslutet.

Idag har jag talat och diskuterat med ett stort antal studenter och grunskoleelever och de vill inte ha någon utbyggnad av  raffenaderiet i Lysekil.

Utbyggnaden är inte att sätta hälsa och klimatmål främst.... Det är ett hån och en axelryckning av de som beslutar om utbyggnad, de struntar totalt i framtiden eftersom de knte kommer att leva i den.

Framtiden till våra barn och ungdomar!

 

 

 

 

 

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 959 av 1619 i denna kampanj