Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil

2020-06-05

Hej Anders! Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Inget antal arbetstillfällen el dyl kan rättfärdiga fortsatta ökningar av koldioxidutsläpp - vem kan jobba på en död planet?

Ett agument som framförs är; om inte här så byggs det någon annastans - det tycker jag inte är ett hållbart argument. Sverige bör gå före och visa att vi tar Parisavtalet, vetenskap och forskning på allvar.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Johanna Zingmark
Bromma

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 361 av 1619 i denna kampanj