Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Stoppa utbyggnaden av Preemraff

2020-06-21

Hej Anders. Jag heter Andrea Selven och är en 44-årig trebarnsmamma som liksom de flesta föräldrar kämpar för att mina barn ska ha det bra och få ett lyckligt liv. Sedan ett antal år tillbaka är jag väldigt orolig för de alltmer kännbara effekterna av klimatkrisen och har landat i att några av de viktigaste sakerna jag kan göra för mina barn är att kämpa för en hållbar och klimatneutral utveckling och värld. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Detta skulle vara ett bevis på att ni politiker på allvar vill säkerställa att mina barn och kommande generationer ska få leva i en hållbar värld- snarare än att gynna fossila investeringar och kortsiktiga vinstintressen! Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Andrea Selven
Gothenburg

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 833 av 1620 i denna kampanj