Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Stoppa utbyggnaden av Preem

2020-06-18

Hej Anders.

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå de beslutade klimatmålen.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna. 

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Jag är 17 år och framtiden oroar mig starkt. Jag är inte heller ensam om det. De flesta ungdomar, även i min närhet, känner att framtiden är oviss och känner sig uppgivna: Många politiker prisar ungdomarnas engagemang inom klimat, dock bara när det passar dem och deras politiska agenda. Det hela känns så hopplöst, för när det väl kommer till viktiga beslut bakom kulisserna, så stämmer deras agerande ofta varken överens med parisavtalet eller med deras tidigare uttalanden.

Detta gäller inte bara för Sverige men för hela Europa. Jag som bor i Tyskland ser det väldigt tydligt. Sverige har positionerat sig tydligt i utrikespolitiken om deras klimatmål och hur viktigt en hållbar framtid är. Men hur ska detta tas på allvar av resten av Europa och hur ska resten av Europa följa Sveriges exempel, när Sverige bara kastar ut sig tomma löften?

Det är inte lätt att nå klimatmålen och det händer inte över en natt. Jag är även tacksam för alla små steg som redan har tagits av Sveriges regering för att nå dessa mål. Men aldrig kommer vi att ens kunna drömma om en hållbar framtid om vi inte inser att en utbyggnad av ett företag som Preem inte kommer att ta oss dit.

Tack att du tagit dig tid att läsa igenom detta och nu hoppas jag verkligen med hela mitt hjärta att du kommer att säga nej till ökade utsläpp från Preemraff!: För ett säkrare samhälle, en hållbar framtid och för alla ungdomar, barn och framtida generationer.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Moira Forsells
Frankfurt am Main

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 790 av 1619 i denna kampanj