Öppet brev till Magdalena Andersson, Finansminister, Socialdemokraterna

Stoppa utbyggnad av raffenaderi

2020-09-08

Hej Magdalena

Vi behöver alla ta ansvar gentemot våra och världens barn så att dom kan få bo på en planet med förutsättningar för ett gott liv. När jag som människa och med en doktorsexamen från Chalmers läser om hur vi påverkar klimatet blir jag rädd. Vi riskerar att föra vår jord in i ett tillstånd det inte varit i på miljoner år. Det relativt snälla och stabila klimat vi är vana vid, och som möjliggort framväxten av vår civilisation, är en parentes i jordens historia. Vi löper nu stor risk att våra barn får tampas med ett klimat med radikalt förändrade förutsättningar, och vi inte agerar snabbt och resolut.

I ljuset av detta tycker jag att det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Gustaf Sandberg
Ludvika

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1440 av 1619 i denna kampanj