Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Stoppa Preems raffinaderi i Lysekil!

2020-06-16

Hej!

Jag vill att regeringen upphäver mark- och miljödomstolens beslut att tillåta Preems raffinaderi i Lysekil. Om detta går igenom kan Sverige lämna Parisavtalet omgående. Det gäller så stora mängder koldioxid att svensk klimatpolitik blir helt meningslös i längden. 

Ta ditt ansvar som näringsminister och kräv att dina ministerkollegor ställer sig bakom ett nej till beslutet. Allt annat är en skam för kommande generationer. 

Hälsningar

Robert Zackrisson

Vänersborg

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 718 av 1619 i denna kampanj