Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Stoppa Preemraffs planer på ökad klimatpåverkan!

2020-06-03

Hej Anders! 

Det är bra att regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom ni har ett ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet med ett bredare perspektiv än vad domstolen kan göra. Det är uppenbart att en utbyggnad av Preemraff minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen följer klimatlagen och säger nej till deras ansökan och sätter stopp för ökade utsläpp.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt - i dubbel bemärkelse. Företagets ansökan innebär att man vill få tillstånd att för all framtid släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte att företaget förbinder sig till att genomföra några klimatåtgärder, enbart vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som har lett oss in i den djupa klimatkrisen. Regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Preemraff påstår att det ger mindre utsläpp om oljan raffineras i Sverige i stället för i något annat land. Det är kanske sant. Men varje land måste ta ansvar för sin kimatpåverkan. Att andra länder kanske underlåter att ta sitt ansvar är ingen ursäkt för att Sverige inte ska göra det. Tvärtom kan Sverige visa vägen och vara ett exempel för andra länder genom att sluta investera i fossilindustrinä

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla fossilindustrin i Sverige, inte bygga ut den. Pengarna ska vi i stället satsa på omställning till förnybar energi. Vi ska satsa på sol och vind, och på energieffektivisering och utjämning av effektbehovet (smarta elnät).

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna!

Vänliga hälsningar

Björn Abelsson
Sundsvall

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 165 av 1619 i denna kampanj