Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Stoppa Preemraff

2020-07-02

Hej Hanna. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Enligt EU:s utsläppsrättssystem så kunde inte domstolen enligt regelverket stoppa utbyggnaden, men som sittande makthavare har ni möjlighet att stoppa detta, då det inte bara kommer att försvåra, utan även göra det omöjligt för Sverige att leva upp till de klimatmål som nu finns och ska eftersträvas! Vi kan bara komma så pass långt med individuellt ansvarstagande, men i slutändan handlar det om systemskiften och där har de ekonomiska makterna allt för länge dikterat reglerna och resternade har fått följa efter. Dags att bryta detta nu och visa att vi behöver leva efter andra regler nu när klimatkrisen redan är här.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Daniel
Alingsås

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1134 av 1620 i denna kampanj