Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Stoppa Preemraff

2020-06-20

Hej Anders,

Det inger hopp att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan och bör ni pröva fallet bredare än vad domstolen har kunnat göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil radikalt minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag kräver därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv, men det är lätt att tappa inspirationen om samhällets stora aktörer gör tvärtom. Jag förväntar mig alltså att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Den 20 juni skrev Björn Wiman i DN bl a så här om klimatkrisen: " (...) Det ger också en brutal bakgrund till veckans beslut från mark- och miljödomstolen om att tillåta utbyggnaden av oljebolaget Preems raffinaderier i Lysekil, som kommer att öka utsläppen av koldioxid med runt en miljon ton per år och i praktiken tillintetgöra Sveriges möjligheter att nå målen i Parisavtalet. Nyheten kom samma dag som regeringen beslutade att skjuta till fem miljarder till SAS utan bindande klimatkrav för flygbolaget, vilket har varit en självklarhet i många andra länder." 

Wiman framhåller också det absurda i argumentet "om inte vi gör det här så gör någon annan det", vilket syftar på Preems chefer angående utbyggnad. I det läge vi befinner oss idag finns inte den marginalen för sådana ställningstaganden. Att utlåta något sådant, med eller utan ekonomiska vinstintressen, är som att ge upp om Sveriges fortsatta relevans i miljöarbetet. Det inte bara undergräver trovärdigheten för regeringen, det gör det i princip oöverkomligt svårt för vidare politiska initiativ. Detta tillfälle är en chans att skapa ett prejudikat inför framtida politiska beslutsförfaranden. Man behöver inte sitta i MP för att ta ställning emot det politiska självmord en utbyggnad av fossilindustrin innebär.  

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Mvh,

Lisa Tejde
Härnösand

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 812 av 1619 i denna kampanj