Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

Stoppa plastnedskräpningen innan det dödar alla havslevande djur

2017-05-04

Hej Isabella,

Jag uppmanar härmed er som deltar i havskonferensen i New York - missa inte den unika chansen att rädda havet från plasten!

Jag vill också be dig att vända dig till dina kollegor miljöministern och näringsministern för att de ska vidta kraftfulla åtgärder inom sina ansvarsområden. Miljödepartementets förordning mot plastbärkassar är ett skämt och ett slag i magen på oss som dagligen arbetar lokalt för att minska människans allt kraftigare påverkan på miljön och som inte anses ha befogenheter att stoppa försäljning och användning av de skadliga produkterna pga att vi då anses hindra den fria marknaden. Tillsynsansvaret för förordningen är inte ens tydlig, vilket för att den "tvingande" förordningen är helt frivillig. Förordningen omfattar inte ens de tunnaste påsarna som vi ser flyga runt i staden efter exempelvis torghandel. Inte ens har vi fått finansieringsmöjligheter så att vi kan ta ut avgift för vår tillsyn enligt gaturenhållningslagen. Det finns så många, enklare åtgärder vi hade kunnat göra, istället väljer regeringen att ställa krav på och skuldbelägga konsumenterna. Men många konsumenter är barn och unga, har utländsk bakgrund eller är fattiga. Varför kan inte stat, myndigheter och företag ta ansvaret istället och stoppa källan? Nationellt som internationellt.  Det var effektivt mot ozonnedbrytande freoner. Det kan bli effektivt mot plastnedskräpningen.

Det stora problemet med plastskräp i havet oroar mig extremt mycket. Vi på miljöförvaltningarna hittar plastpartiklar i dagvatten och hav, i allt större mängder. Plastskräpet försvinner inte, det blir bara till mindre och mindre bitar och kommer till slut att drabba människan hårt. Vi måste stoppa nedskräpningen nu!

Tillsammans kan vi stoppa skräpet. Jag bidrar på följande sätt:

Jag lovar att aldrig skräpa ner.

Jag lovar att plocka skräp.

Jag lovar att undvika onödig plast.

 

Jag lovar att uppmana andra att delta i uppropet. Jag lovar att göra allt jag kan i mitt arbete för att få bort plasten och få mina kollegor att våga besluta om förbud lokalt. Jag lovar att fortsätta hålla föredrag om vilket lagstöd vi har för det och uppmana kollegor att agera, i brist på att du och dina kollegor tar ansvar.

jag lovar att fortsätta tjata på mina chefer och politiker, tillsynsvägledande myndigheter, departement och er ministrar, tills ni antingen är hemskt trötta på mig eller vågar agera! 

 

Vad är en fri marknad värd, när havet är dött och svälten drabbar de stater som är beroende av det havet ger?

 

Andrea Hjärne Dalhammar, jurist och miljövetare vid Miljöförvaltningen i Malmö, orolig mamma och medborgare, 
Lund/Malmö

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 371 av 691 i denna kampanj