Öppet brev till Christer Villard, orförande

Stoppa omedelbart rivningarna av Astoria!!!!!!!!

2018-01-23

Hej Christer,
 
Jag är inte kund hos Länsförsäkringar men kommer aldrig någonsin att bli det om ni låter ert fastighetsbolag Humlegården genomföra sitt "Astoriaprojekt". Jag kommer uppmana alla jag känner och inte känner att aldrig ha med Länsförsäkringar att göra. Sverige har rivit mer än nog av sina städer. Det skadar Sverige att riva gamla, vackra hus. Sådana hus ska vårdas omsorgsfullt för allas vår framtids skull. 
 
Denna utveckling är inte vad vi stockholmare vill ha! Vi vill att vårt kulturhistoriska arv bevaras restaureras och högaktas för vår egen trivsel och för människor som önskar besöka vår vackra huvudstad med betoning på vacker som snart kan vara ett minne blott om fler företag som ni driver på den här utvecklingen av vandalisering av vackra äldre byggnader som ska ersättas med fyrkantiga kala lådor i form av betong och stål! Snälla, jag ber er. Ta ett steg tillbaka och lyssna till vad folket vill! Se på andra städer runt om i Europa som till expempel Gdansk och Dresden där man jobbar med nybygge i traditionell klassisk stil med byggnader fyllda av ornament och utsmyckningar i fasaderna och med mycket färg för att återskapa den vackra stadsbild som passar dessa städer. Lärde vi oss ingenting från de misstag politiker, byggherrar och företag gjorde under den extrema rivningshysteri som löpte under 1960-70talet? Där revs djupa sår upp våra stockholmshjärtan som ännu inte läkts och kommer inte att läkas förns vi ser en mer respektfull utveckling mot vår kulturhistoriska arkitektoniska estetik. Riv inte upp våra hjärtan ytterligare genom att fortsätta denna fruktansvärda tragiska utveckling i vår vackra huvudstad. JAG PROTESTERAR HÖGAKTINGSFULLT MOT DETTA AGERANDE! STOPPA RIVNINGARNA OMDELBART!!! Fortsätter ni rivningarna kommer ni inte att marknadsföras på ett gott vis, det kan jag med säkerhet intyga er. Visa respekt för hur stockholmarna vill trivas i sin stad och hur den ska efterlämnas för framtida generationer!
 
Hälsningar

John Sjögren
Stockholm

Rädda Astoria

Detta är brev 52 av 70 i denna kampanj