Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Stoppa inte huvudet i sanden. Tänk på Sveriges framtid och våra barn

2017-03-10

Attn. Karolina Skog


Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Jag är en stolt svensk holländare som älskar Sveriges skogar och natur. Och berättar stolt om hur väl vi tar hand om det. Men det här är chockerande och att skämmas för. Jag vill att mina barn och barn barn kan njuta av Sveriges natur.

 

Med vänlig hälsning

Paul Wieringa
Stockholm

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 73 av 393 i denna kampanj