Öppet brev till Hanna Westerén, Socialdemokraterna

Stoppa försäljningen av Vattenfalls kolkraft

2015-05-31

Hej Hanna

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har lovat att stoppa en expansion av gruvorna. Om regeringen nu väljer att sälja är det mycket sannolikt att en ny ägare öppnar nya gruvor. Istället måste kolet stanna i marken.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

Brunkolsverksamheten har även andra stora negativa effekter såsom förorenat grundvatten, ödelagd natur och jordbruk samt tvångsförflyttning av människor.

Jag vet att du och din regering kan göra skillnad för klimatet. Hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Med vänlig hälsning

Per Wirström

Stockholm

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 361 av 459 i denna kampanj