Öppet brev till Lena Rådström Baastad, Partisekreterare, Socialdemokraterna

Stoppa den totala kollapsen för östersjöfisken

2021-11-04

Hej Lena, jag har genom åren röstat på er som det parti jag vill ska leda Sverige. Inför riksdagsvalet 2022 vill jag att ni sätter frågan om klimat och miljö överst på den politiska agendan. Jag vill försäkra mig om att ni är villiga att ta modiga beslut för att bromsa den skenade klimatförändringen och stoppa förlusten av vår biologisk mångfald. 

Hoten mot den biologiska mångfalden blir alltmer akuta. Överexploatering, förstörda ekosystem och livsmiljöer är globala problem som gör att arter just nu försvinner i allt snabbare takt världen över. De främsta hoten i Sverige är att skogar med höga naturvärden avverkas, att viktiga livsmiljöer växer igen samtidigt som klimatkrisen hotar deras existens ytterligare. Jag förväntar mig att ditt parti kommer arbeta för att skydda de arter som annars riskerar att försvinna. Jag är uppriktigt bekymrad över det sanslösa rovfisket i Östersjön, endast till gagn för ett fåtal trålare från västkusten, som tillåts ta ifrån det kustnära småfisket dess överlevnadsmöjligheter. Läs gärna forskningsrapporter om det. Hur man kunnat ge tillstånd till detta rovfiske ytterligare tio år, är, med tillgång till en enad forskning i frågan, för mig ett ofattbart beslut, som genast bör tas tillbaka. 

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker, och inte att man lägger sig platt för särintressen i fiskeindustrin.

Sven Gustavsson
Jordbro

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 44 av 192 i denna kampanj