Öppet brev till Irene Johansen, Finanskomiteen, A

Stem Oljefondet ut av KULL 5. juni.

2015-05-10

Hei, Irene

Jeg er bestefar og farfar til 8 herlig barnebarn og er sterkt opptatt av derers rett til et levlig klima slik de har krav på etter Grunnlovens §112

Takker for at dere i Arbeiderpartiet satte i gang debatten om at Oljefondet bør trekkes ut av kull. Når Stortinget endelig får anledning til å vedta dette 5. juni, ønsker jeg at du gjør ditt for at Oljefondet trekkes ut av både kullgruver og kraftproduksjon fra kull.

Oljefondets direktør Yngve Slyngstad bekreftet nylig, i høring om Oljefondet på Stortinget, at det er helt uproblematisk for Oljefondet å gjennomføre et uttrekk av kull og kullkraft om Stortinget ønsker det.

Kullselskapene Oljefondet investerer i, står for enorme klimagassutslipp, og mange av dem motarbeider viktige klimatiltak i sine land. Jeg ønsker ikke at Norge på den ene siden jobber for at utslippene skal gå ned i verden og på den andre siden investerer milliarder i den verste forurensingen på hele planeten.

Jeg håper og tror du lytter, og tar det ansvaret du har som folkevalgt alvorlig. To av tre nordmenn vil ha Oljefondet ut av hele kullsektoren. Jeg blir veldig glad om du kan gjøre ditt for at Stortinget vedtar gode kriterier for uttrekk fra kull og kullkraft, og håper du kan sende meg en oppdatering om hvordan det går med denne viktige saken.

Med vennlig hilsen

Christian F. Holst

Båtstø i Røyken

Gjør Oljefondet kullfritt

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 18 of 33 in this campaign