Öppet brev till Mia Sydow Molleby, Gruppledare, Vänsterpartiet

Snälla tänk på mitt barn.

2018-09-10

Hej Mia,

Min son är två år gammal och han är den viktigaste personen i mitt liv. Detta val handlar mer om hans framtid än om min. För om inte ni politiker tar klimatfrågan på allvar kommer han med största sannolikhet inte ha någon.

Orkar du ha det på ditt samvete?

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Martin Hedenström Ljung
Sundbyberg

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 195 av 410 i denna kampanj