Öppet brev till Per Lodenius (C)

Snälla! Gör mer för klimatet!

2017-11-15

Hej Per, jag är väldigt orolig över klimatförändringarna. Väldigt!  I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

I somras beslutade riksdagen att varje ny regering ska presentera en klimatplan för mandatperioden.  Inför valet vill jag veta hur ditt partis klimatplan ser ut. Jag vill vara säker på att den klimatpolitik som jag röstar på lever upp till Parisavtalet. Som jag ser det behövs det hårdare tag NU!

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Mer än de flesta, vill jag påstå. Jag har ingen bil, jag flyger inte längre, jag väljer ekologiskt och vegetariskt. Jag sopsorterar och har fjärrvärme och miljömärkt el i bostaden. 

Men jag kan inte göra allt själv. Och runt omkring mig ser jag folk som helt enkelt skiter i vilka konsekvenser deras val får. Det flygs ohämmat på weekendresor t ex, som att det vore en mänsklig rättighet.

När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti - ja prioriterar klimatfrågan – på riktigt!

Lär folk att bli mer miljömedvetna! Var inte så mesiga! Varför inte införa en miljödeklaration även för privatpersoner? 

Gör mer! Innan det är försent!

Vad är viktigare än att rädda jorden?

Myra Kingfors
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 30 av 764 i denna kampanj