Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, Miljöpartiet

Snälla, låt inte Preem bygga ut!

2020-08-24

Hej Per,

Jag heter Astrid, är 19 år gammal och skriver till dig angående något som kan bli totalt förödande för samhället. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. 

Jag vädjar nu till er i regeringen - snälla sätt ner foten för detta och för fossilbolagens inflytande över politiken! Jag och mina vänner är uppriktigt rädda för hur vår framtid kommer se ut ifall vi inte ställer om till en fossilfri värld snabbt.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Astrid Berntsson
Uppsala

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1342 av 1619 i denna kampanj