Öppet brev till Helene Hellmark Knutsson, Gruppledare, näringsutskottet, Socialdemokraterna

Snälla, för vår framtid, stoppa utbyggnaden av Preemraff!

2020-07-16

Hej Helene. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Jag skriver ett personligt brev till dig med uppmaning om att ta ett av de viktigaste besluten som du kommer ta under din tid som politiker. Att säga nej till utbyggnaden av Preemraff.

Jag vädjar till ditt samvete, förnuft och framtidstro. Många socialdemokrater axlar bördan av rationalitet i en ofullkomlig värld där alla inte kan få allt. Man tar det bästa möjliga beslutet. Jag önskar att du ska fundera över och sätta dig in i och förstå konsekvenserna, de möjliga följdverkningarna i ditt agerande i den här frågan. Preemraffs egna utsläpp är en viktig del, men bieffekterna, signaler till världen, vår befolkning och i massmedia är större än så, och det förstår du säkert. På ett sätt verkar detta vara en skiljelinje som kan påverka samhällets hela uppfattning av den kris som klimathotet ställer oss inför. Hur ska ni (och vi) kunna motivera samhället till omställning med ett godkännande av preemraff? Och vad kommer domen från våra barn att bli?

Jag uppmanar dig att tänka längre än populism och valtaktik, längre än nya kortsiktiga arbetstillfällen. Tänk på fenomenet "tragedy of the common", på vägen till ekologisk kollaps för Östersjön, på de många små bitarna som var och en inte såg sin del i det stora pusslet. Och välj sedan att stoppa utbyggnaden av Preemraff!

Jag är inte en av era kärnväljare, men jag vet att er politik baseras på solidaritet och välfärd. Jag kan inte tänka mig ett tydligare ställningstagande för samhällets fattiga mot dess rika, mot nyliberal avreglering, än ett nej i denna fråga.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Tack för att du lyssnar!

Emil Åsegård
Stehag

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1228 av 1617 i denna kampanj