Öppet brev till Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Snälla agera förnuftigt

2020-06-21

Hej Tomas.

Brukar du lyssna på Sommar i P1? Jag hoppas att du har fått chansen att lyssna på Greta Thunbergs sommarprat, men om du inte har gjort det vill jag varmt rekommendera det.

Lyssnar man på Greta Thunberg, som i sin tur ber oss att lyssna på vetenskaplig forskning, vet man att det inte finns en minut kvar att ödsla bort.

Klimatutsläppen måste minska med 12-15% i Sverige, i år och nästa år och året efter det. Om vi ska klara Parisavtalet, som Sveriges regering åtagit sig att göra måste vi öka tempot omedelbart.

Jag tycker det är positivt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med.

Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Kommer du att ta ditt personliga ansvar för hur vår värld formas? Kommer du att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Ida Persson
Örebro

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 838 av 1619 i denna kampanj