Öppet brev till Aron Etzler, Partisekreterare, Vänsterpartiet

Snabb samhällsomställning NU!! För klimatet.

2022-04-07

Hej Aron

Jag har röstat på Vänsterpartiet i många val och planerar att göra det så även i detta. I årets valkanpanj MÅSTE vi få fart på klimat- och miljödebatten i valrörelsen!! Efter att ha tagit del av den nya IPCC-rapporten har jag nästan givit upp hoppet. Men ännu finns det kanske en liten chans kvar att vi kan ändra vår och planetens framtid? Jag ber dig därför av hela mitt hjärta; Lyft klimat- och miljöfrågorna i valkampanjen! Om och om igen!! Sätt fokus på frågorna och led tillbaka samtalen till klimatet och miljön när du märker att de andra partierna hellre vill prata om gängkriminallitet och brott (vilka ju förvisso även är viktiga frågor). Jag känner mig nästan förlamad av räddsla inför framtiden. Och INGET av de politiskapartierna verkar ta den enorma tidsbristen på allvar. Vi MÅSTE ändra våra samhällen NU!! Globalt och på alla nivåer. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Som du säkert vet finns det ett tydligt samband mellan den hotade biologiska mångfalden och naturens motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser. För att bromsa klimatförändringen måste vi sluta använda fossila bränslen och förändra vårt utnyttjande av naturresurser!! 

Snälla du, var en hjälte, någon som senare generationer kan tacka. Led ditt pati mot en grön omställning och fatta de beslut som nu måste tas. Det är bråttom!! Satsa på solceller, vindkraft, låt skogen stå kvar längre och satsa på kolinlagring. Inför köttskatt, flygskatt, gratis kollektivtrafik. Hjälp bönderna att ställa om. Återställ våtmarker och fatta de beslut som krävs för att haven skall återhämta sig. Strunta i att bygga ut kärnkraften, det tar för lång tid. Tid vi inte har nu. Gör den grönaomställningen så bra och rättvis som det bara går. För oss alla i Sverige och stötta de länder som redan är värst drabbade av klimatkrisen. Vi har så bråttom. 

Återkom gärna till mig och berätta hur miljöpartiet tänker lyfta de här frågorna och sätta fokus på det viktigaste vi har, vår jord och vår framtid med en, i valkampanjen. Jag hejar på dig! Jag hejar på partiet. Tack på förhand!

Emma Lindström
Malmö

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 113 av 194 i denna kampanj