Öppet brev till Per Bolund, Språkrör Miljöpartiet, Miljöpartiet

Sluta drömma om att teknikutveckling ska rädda klimatet för att slippa ta obekväma beslut

2019-11-14

Hej Per.

Jag känner stor oro att vi fortfarande ångar på som om inget håller på att hända med vårt klimat. Jag kan göra symbolhhandlingar genom att inte köpa en plastpåse men det är de stora besluten om exempelvis infrastruktursatsningar som är helt avgörande om vi ska klara av våra åtaganden inom Agenda 2030 och Parisavtalet.

Den svenska politiken är inte tillräcklig för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Tvärt om så pågår mitt i klimatdebatten diskussioner om projekt som om dom skulle genomföras kommer att omöjliggöra en tillräcklig minskning av utsläppen av klimatgaser. Projekt som oftast bygger på förhoppningar om en framtida teknikutveckling som är ytterst osäker.

Jag skriver till dig för att jag vill att det här förändras. Genom januariavtalet är du och ditt parti ansvariga för att Sverige lever upp till Parisavtalet. Jag vill se att löftet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader hålls.

Det svenska transportsystemet bygger fortfarande på användning av fossila bränslen - det är fossila bränslen som driver våra bilar och våra flyg. Exempelvis utgör bara 5 promille av våra personbilar av elbilar. Elbilar som det dessutom tar många års körning innan de tjänat in det utsläpp av klimatgaser som batteriproduktionen resulterar i.

Naturskyddsföreningen har visat hur ett helt förnybart och hållbart energisystem kan se ut - det går att fasa ut alla fossila bränslen och ställa om på riktigt. Men för att det ska vara möjligt krävs förändring inom alla sektorer - vi måste effektivisera våra industrier, använda energin smartare i fastigheter, köra mindre bil och flyga betydligt mindre. För att det ska vara möjligt krävs politiska beslut och satsningar.

Att fortsätta bygga fler motorvägar runt våra städer bidrar till mer biltrafik och enligt Trafikverket måste biltrafiken i våra städer minska med ca 30 % om minskningen av utsläppen från Vägtransporterna ska kunna minska med 70%. Detta även om försäljningen av exempelvis elbilar skulle ta fart. Om vi ska minska biltrafiken med 30% så behövs inte varken Förbifart Stockholm, Österleden eller Södertörnsleden. Dessa projekt blir bara "lönsamma" om trafiken ökar.

Att stå bakom en utbyggnad av Arlanda är en är en provokation mot nästa generation som ska leva med de klimatförändringar som våra beslut resulterar i. Arlanda kan byggas ut den dag som vi har flyg som inte påverkar vårt klimat negativt. Vi kan omöjligen räkna in dessa luftslott redan nu. Fram tills dess måste flygandet tyvärr drastiskt minskas, hur tråkigt det än är.

Hur ser du och ditt parti på dessa frågor? Har ni börjat förstå allvaret i situationen eller vill ni köra på med business as usual? 

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv, och jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt.  Jag vill att du och ditt parti håller era löften, prioriterar klimatfrågan och ser till att sådant som går emot klimatmålen inte tillåts.

Verka exempelvis för att omedelbart stoppa bygget av Förbifart Stockholm. Verka för att avbryta planerna för en utbyggnad av Arlanda. De enorma summorna som dessa byggen kommer att kräva behövs för omedelbara investeringar i kollektivtrafiklösningar som minskar utsläppen av klimatgaser. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Staffan Filipsson
Sundbyberg

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 635 av 764 i denna kampanj