Öppet brev till Gunnar Strömmer, Partisekreterare, Moderaterna

Skydda skogen och miljön

2022-04-07

Hej Gunnar, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall. Dessutom påverkar avverkningar den viktiga kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden.

Det finns ett tydligt samband mellan den hotade biologiska mångfalden och naturens motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser. För att bromsa klimatförändringen måste vi sluta använda fossila bränslen och förändra vårt utnyttjande av naturresurser. Är ditt parti modigt nog att fatta dessa avgörande beslut?

Kan jag lita på er inför riksdagsvalet 2022? Kommer ditt parti att sätta frågan om klimat och miljö överst på er politiska agenda?

Margit Anderberg
Lund

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 101 av 192 i denna kampanj