Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Skydda skogen från Herman Sundqvist

2017-03-10

Till: Karolina Skog


Attn. Karolina Skog

 

Hej!

Jag skriver till Dig eftersom det kommit till min kännedom att Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen anser att det är dags att ta ”paus i nyckelbiotopsinventeringen”. Det låter som om Skogsstyrelsen tänker göra uppehåll i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Samtidigt som jag förstår att Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Det rimmar illa. Eller är det så att Du och regeringen säger en sak och låter göra en annan eller snarare låter de tillsynsmyndigheter som ni ansvarar för göra som de vill? 

Herman Sundqvist bör självklart åläggas att följa regeringens politik och ta tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna. 

 

Med vänlig hälsning

Mona Malmström
Visby

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 62 av 393 i denna kampanj