Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Skydda skogen!

2017-03-11

Attn. Sven-Erik Bucht


Hej Sven-Erik!

Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt.

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Vänliga  hälsningar

Niklas 

 

Niklas
Malmö

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 191 av 393 i denna kampanj