Öppet brev till Stefan Löfvén, Statsminister S

Skydda Gotland

2015-04-12

Är skyddet av Bästeträsk och Ojnareskogen en viktig fråga för dig och parti? Se då till att Bästeträsk och Ojnareskogen blir Nationalpark (enligt nationalparksplanen, 2009-2013)!

Jag tycker nämligen att det är oerhört viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper!!!

Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000.

Vad kommer Du att göra för att det ska bli verklighet?

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Varma hälsningar,

Jivan Wells, Järna

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 104 av 329 i denna kampanj