Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Skydda gammal skog,viktiga områden och biotoper.

2017-03-12

till: Sven-Erik Bucht


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Vi alla måste värna och skydda viktiga områden. Jag vill kunna se mina barnbarn i ögonen när de blir stora och säga att vi har tagit hänsyn till generationer som kommer efter oss.

Med vänlig hälsning

Marie-Louise Nordeman
Axvall

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 258 av 393 i denna kampanj