Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Skydd av känsliga skogar

2017-03-24

till: Karolina Skog


Norra barrskogsbältet är minst lika skyddsvärt som Amazonas eller Borneos regnskogar. Det är därför viktigt att vi sopar framför vår egen dörr, innan vi fördömmer andra länder för deras brister i bevarandet av urskogar.

Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Mikael Bergström
Uppsala

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 362 av 393 i denna kampanj