Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Skogsvården behöver ny generaldirektör -den gamla ska avgå

2017-03-25

till: Sven-Erik Bucht


Jag skriver om  beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag . Han hhar visat att han saknar kompetens och vilja  för sitt uppdrag - han måste  avgå!

Det pågår ett skövlande av Sveriges naturskogar och många arter hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars blir det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering”  Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden - strunta i en av sina viktigaste uppgifter. Det ska de inte ha fri lejd  för sina uppenbara ovilja. Skydda de sista riktiga skogarna i Sverige. Men skydda inte generaldirektören

Kräv att Herman Sundqvist avgår. håll fast vid regeringspoliti och låt inte tjänstemannavälde rådea

Med vänlig hälsning

Magnus Hultgren
Lund

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 369 av 393 i denna kampanj